Sale 50 - 70% giấy gián tường Phòng khách : giá liên hệ